TEL 536 479 994

proszę dzwonić w godz:

pon  9.30 - 12.00

wt  13.00 -15.30

śr    9.30 - 12.00

czw 13.00 - 15.30

pt    9.30 - 12.00

Badania pracowników( na podstawie podpisanej umowy pracodawcy z lekarzem orzecznikiem)

Badania profilaktyczne, które obowiązują pracownika lub starającego się o pracę są wykonywane tylko na podstawie skierowania od pracodawcy.

Każdy pracodawca zobowiązany jest do podpisania umowy z lekarzem profilaktykiem, gdzie będą wykonane w/w badania.

Zakres badań obowiązujący osobę, która pracuje lub ubiega się o pracę jest zależny od stanowiska pracy.


Jeśli pracownik jest lub będzie zatrudniony przy pracach w procesie produkcji i w obrocie żywnością, to obowiązuje go orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Aby uzyskać takie orzeczenie należy wykonać badanie kału na nosicielstwo w Sanepidzie.

Orzeczenia uzyskuje się na podstawie skierowania od pracodawcy .

Koszty badań ponosi pracodawca.


Praca sezonowa przy kontakcie z żywnością

Niezbędne jest orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne wydane na podstawie badania kału w kierunku nosicielstwa (Salmonella i  Shigella).  Badanie wykonuje się w  PSSE Wejherowo.

 

Badania kierowców

W naszej przychodni można również uzyskać orzeczenie lekarskie badania kierowców kategorii tzw. amatorskie (koszt 100 zł) oraz zawodowe (koszt 200 zł). Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji naszej przychodni.